Färgalternativ

 • Färgpalett/

  linoljefärg

  TH=Skogsgrön - NCS 5530-G30Y

  NG=Naturgrön - NCS 5919-G37Y

  FP=Pärlgrå - NCS 1805-G88Y

  FV=Varmvit - NCS 0604-Y26R

  FR=Faluröd - NCS 4353-Y73R

 • Färgpalett/

  laserande hållbar träolja

  FS=Sand - 5063

  FG=Mörkgrå - 5088

  FB=Berggrå - 5083

  FA=Skärgårdsgrå - 5081

  FN=Naturvit - 5062

Kontakta oss för eget färgval!

Faktasida

Naturens egna material – Hållbart och ekologiskt helt enkelt


HÖGKVALITATIVT NÄRFURUVIRKE

Senvuxet lokalt kärnfuruvirke är ett utmärkt material för trädgårdsmöbler som skall bli riktigt långlivade och vara både enkla och möjliga att underhålla. Utvalda träd som fått växa långsamt och bli riktigt gamla får täta årsringar och viktiga egenskaper som gör furuvirket till en mycket hållbar råvara i utemöbelframställning. Efter en ävenså långsam torkprocess lagras virket i rumstemperatur för att efter några veckor vara helt torrt när det tas i bruk och delarna till möblerna börjar ta form. När processen och monteringen sker med noggrann precision, kommer fogarna att svälla till när virket återigen hamnar i den fuktigare utomhusmiljön. Detta leder till stadiga utomhusmöbler som tål både användning, vädrets makter och tidens tand.

MÅLNING MED LINOLJEFÄRG

Även med tanke på målningen är det viktigt att virket är helt torrt för att linoljefärgen skall komma åt att tränga in i porerna och ”gifta sig” med underlaget. Äkta linoljefärg andas och bidrar till en diffusionsöppen konstruktion som inte stänger inne fukt (i motsats till ”ytbehandling” med modernare metoder som i längden leder till röta). Den högkvalitativa (100%) linoljefärgen stryks för hand i flera tunna skikt som får torka emellan varven. Detta gör ytan tålig så att den kan leva med trävirket som ändrar form beroende på fukthalten i luften.

UNDERHÅLLET

Som en normal åtgärd för underhåll rekommenderas avtorkning med trasa (utan tvättmedel, gärna efter regn) så att pollen, smuts från fåglar och luftföroreningar avlägsnas. Förekommer tydligt sotliknande avlagringar (på de ljust målade möblerna), rekommenderas ”Universal Stone” eller motsvarande mineralbaserat rengöringsmedel som är skonsamt mot den målade ytan. Använd inte linoljesåpa i detta fall (kan leda till att även målfärgen löses upp).

Till linoljefärgens egenskaper hör också att den efter flera år i utomhusmiljö, påverkad av solens UV-strålning och normalt mekaniskt slitage urlakas och börjar ”krita”. Detta kan ses som endast vacker patina men är också ett tecken på att möbeln behöver underhållas. En enkel åtgärd (främst på mörkare färger) är att behandla möbeln med s.k. restaureringsolja (blandning av träterpentin och fernissa). Färgen får då tillbaka sin lyster och pigmentet binds på nytt.

Ljust målade möbler blir bäst fräscha igen om man stryker på ett lager färg eller två i stället. Kom ihåg att måla tunt! Som förarbete krävs endast att smuts och lösa partiklar avlägsnas från ytan genom tvätt eller försiktig slipning med fin och mjuk sandpapperskloss. Säkerställ att möbeln fått torka ordentligt i vårsolen, eller i rumsvärme innan målning.

VINTERFÖRVARING

Våra utemöbler förvaras bäst under tak och med fötterna torrlagda. Förvaring i rumstemperatur rekommenderas endast tillfälligt i samband med underhåll. OBS: Täck inte över möblerna med plastpresenning. Linoljemålade utomhusmöbler i trä skall förvaras luftigt.